ووشه برای سهولت در ارسال برنج و پوشش همگانی ایران عزیز برای دسترسی به برنج مرغوب رایزنی هایی را با شرکتهای پستی و باربری ها انجام داده است.

در ارسال برنج توسط ووشه سه روش در نظر گرفته شده است که در  روزهای عادی و بدون مناسبت این روال پابرجاست و ممکن است در مواقعی از سال این روند کمی کندتر شود.

روش اول تحویل پستی:(ارزان و مطمئن) هزینه ی این روش ارسال برابر است با 1500تومان بازای هر کیلوگرم برنج که زمان رسیدن برنج به دست مشتری برای استان مازندران و استانهای همجوار آن 3 تا 4 روز کاری میباشد وبرای استانهای دیگر 5 تا 7 روز کاری میباشد.مزیت استفاده از این روش ارسال این است که برنج درب منزل مشتری تحویل داده میشود و هزینه ی بسیار کمی هم برای مشتری دارد.

روش دوم تحویل باربری:( سریع و کارا) در این روش ارسال هزینه برابر است با 1000 تومان بازای هر کیلوگرم برنج.زمان رسیدن محصول برای استان های همجوار مازندران 24 ساعت و برای دیگر استانها نهایتا 48 ساعت برآورد شده است. تنها نکته ای که باید در این روش ارسال بیان شود آن است که پس از ارسال محصول از طرف باربری با مشتری تماس حاصل میشود و به مشتری بیان میشود که محصولش را تحویل بگیرید و مشتری میتوانید برای دریافت محصول در محل باربری اقدام کند یا با پیک برای مشتری از باربری ارسال شود که در این صورت هزینه ی پیک را مشتری باید بدهد. مزیت این روش نسبت به تحویل پستی سریع و ارزان بودن آن میباشد که طی 24 تا 48 ساعت برنج بدست مشتری میرسد.

قیمتهای اعلام شده  برای مرسوله های بالای 10 کیلوگرم در روش پستی و 20 کیلوگرم در روش باربری می باشد