ووشه تمام تلاش خود را کرده است تا با کیفیت ترین محصولات را برای هم وطنان عزیز فراهم نماید. در برنجهای ایرانی انتخاب برنج و پخت مناسب یکی از پارامترهای مهم می باشد. و برای رسیدن به این مهم برنج باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

پخت: برنجی که با کیفیت باشد در هنگام پخت با هم تفاوت چشمگیری ندارندو یک موقع می پزند و شل و سفت نمی شوند وقتی در هنگام پخت دیده می شودکه برنجها پختهای متفاوتی دارند و بعضی ها زودتر و بعضی ها دیرتر می پزند پس برنج یکدست نیست و همچنین در خوردن برنج این موضوع مشخص میشود که مزه های متفاوتی را تجربه می کنید، نکته ای که اینجا می توان به آن اشاره کرد این است که اگر تمامی برنجها با هم شل می شوند یا با هم همه سفت می شوند این بدین معنی نیست که ناخالصی دارد این موضوع برمی گردد به خواب برنج و نوع برنج و نوع نگهداری آن که باید به این نکته توجه اشت.اصولا اکثر برنجهای ایرانی را می توان بدون خورشت هم خورد و هم می توان پس از سرد شدن هم دوباره آن را مصرف کرد.اگر برنج پخته شده از این موضوعات هر چه فاصله کمتری داشته باشد برنج با کیفیت تری است. زمان خواب برنج: یکی از موضوعات مهمی که هر کس که می خواهد درمورد برنج ایرانی بداند این است که زمان برداشت برنج ایرانی برای کشت اولاز ابتدای مرداد تا اواسط شهریورو برای برنج کشت دوم اواخر شهریورو اوایل مهر است که این بازه به دلیل تفاوت مناطق کشت و شهرهای مختلف می باشد. واهمیت این مطلب از این باب است که برنج ایرانی بلافاصله پس از تبدیل شدندر کارخانه های شالیکوبی قابل مصرف نیستند و پخت مناسبی ندارد و باید حداقل بین 20 تا 30 روز با شرایط مناسب بماند تا به پخت مطلوب برسد که هر چهزمان خواب برنج بیشتر باشد برنج پخت بهتری دارد و هر چه از این زمانبیشتر بگذرد باز هم پخت بهتری نصیب مصرف کننده می شود. بعضی اوقات دیده می شود که افراد برنج خود را کهنه می نامند به همین بهانه می خواهند قیمت بیشتری روی محصول خود بگذارند این موضوع که برنج کهنه پخت بهتری دارد درست است ولی باید دید که چه زمانی این موضوع بیان می شود. ووشه با در اختیار داشتن انبارهای بزرگ و خریدهای یکدست این موضوعات را به طور کامل رعایت کرده و برنجهای موجود همگی از نظر پخت و یکدستی در بهترین حالت خود قرار دارد و همچنین برنجها خواب خود را کرده اند و همگی آماده پخت برای خانوارها می باشند.